zum e-Shop

Az Általános Üzleti Feltételek magyar fordítása

A LAPP AUSTRIA GmbH Általános Üzleti Feltételei

Állapot: 01.04.2020

 

1. Általános

A vállalkozóknak történő, összes áruszállításunk és szolgáltatásunk alapját kizárólag a következő üzleti feltételeink jelentik, amelyeket a vevő a megbízással, ill. teljesítésünk igénybevételével kifejezett hozzájárulása nélkül is elfogad. Az üzleti feltételek magyar szövege Általános Üzleti Feltételeink német nyelven megfogalmazott (eredeti) szövegének legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint elkészített, magyar nyelvű fordítása. Az értelmezés vagy a jogi értékelés kérdéseivel kapcsolatban ezért nem a magyar szöveg, hanem az Általános Üzleti Feltételek eredeti, német szövegezése érvényes, amely a következő hivatkozásokra kattintva tekinthető meg (http:// lappaustria.lappgroup.com/agb.html). A vevő üzleti feltételei akkor sem érvényesek, ha azoknak kifejezetten nem mondunk ellent, és elvégezzük az áruszállítást. A vevő által megfogalmazott eltérés vagy kiegészítés csak kifejezett, írásos megerősítésünk esetén tekintendő hatályos megállapodásnak. Az eltérés vagy kiegészítés csak arra az ügyletre érvényes, amelyre vonatkozólag a felek megállapodtak abban. Az alábbi feltételek érvényesek a jövőbeni szerződésekre akkor is, ha erről a jövőben nem születik kifejezett megállapodás. Ezenkívül csak ausztriai/magyarországi szállítási cím esetén lehet rendelni az e-shopon keresztül, mivel csak Ausztriában és Magyarországon szállítunk árut.

 

2. Ajánlat, szerződéskötés, írásbeliség

Ajánlataink semmilyen sem esetben kötelező érvényűek. A vevő megrendelése után a szerződés számítógéppel/elektronikus úton kiállított, aláírás és név feltüntetése nélkül is jogilag érvényes írásos visszaigazolásunk elküldésével vagy áruszállításunk által jön létre. Nem vagyunk kötelesek elfogadni megrendeléseket. A szerződés tartalmát megbízásunk visszaigazolása írja le. Azok az adatok, amelyeket a megrendelés előtt a megbízás feldolgozása keretében közölnek (egyedi vezetékeknél pl. szerkezetre vonatkozó szöveg, tervrajz, termékminta alapján), főként a szolgáltatási, fogyasztási és egyedi adatok csak akkor kötelezők, ha azokat a megbízás visszaigazolásával vagy akár azután írásban visszaigazoljuk.

Képviselőinknek nincs felhatalmazása arra, hogy garanciális vagy egyéb nyilatkozatokat tegyenek, amelyek eltérnek a szerződési feltételektől.  Bármilyen ilyen megállapodás érvényességéhez írásos visszaigazolásunk szükséges 

2.1. E-shop

A LAPP és a vevő között létrejövő szerződés megkötése az e-shopban a következők szerint történik: 

1.     A kívánt árucikk kiválasztása honlapunk mindenkori termékoldalán a bevásárlókosár ikonnal (a kiválasztott terméket a rendszer hozzáadja a bevásárlókosárhoz).

2.     A bevásárlókosárban lévő, kiválasztott árucikk kijelzése a bevásárlókosár ikonra történő kattintással (jobb felső sarok).

3.     A rendelési mennyisége meghatározása, ill. a kiválasztott termék törlése

4.     A Tovább gombra kattintva és az e-shopba történő bejelentkezéssel a megfelelő hozzáférési adatok alapján

5.     A kiválasztás visszaigazolása

6.     A címadatok megerősítése

7.     Az árinformáció megerősítése és kötelező erejű megrendelés a „Vásárlás most” gombra történő kattintással

8.     A szerződés írásos visszaigazolásunk elküldésével vagy áruszállításunkkal jön létre (lásd a 2. pont rendelkezéseit).

 

2.2. Adatvédelem: Az adatvédelem fontos kérdés a LAPP számára. A vevő részletes tájékoztatást kap a személyes adatok tárolásának módjáról és terjedelméről az „Adatvédelmi nyilatkozat” cím alatt, amely honlapunk láblécében is megtalálható. 

LAPP a használati feltételek és saját céljai megvalósítására úgynevezett sütiket (cookies), rövid szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó ismételt azonosítását és

megkönnyítik az e-shop használatát. A sütikre vonatkozó további magyarázatok az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

A vevő jogosult bármikor ingyen betekinteni az üzemeltetőnél a személyére vonatkozólag tárolt személyes adatokba. A tájékoztatást írásban vagy e-mailben kapja meg. A tájékoztatásra vonatkozó kérelmet a LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz, Ausztria címre kell elküldeni egy hatóságilag elfogadott személyazonosító igazolvány, ill. az aktuális cégkivonat mellékelésével.

A vevő jogosult bármikor visszavonni a személyes adatai tárolására vonatkozó hozzájárulását vagy követelni az üzemeltetőnél rá vonatkozólag tárolt adatok helyesbítését. Ehhez elegendő egy e-mailt küldenie a sales@lappaustria.at címre. A személyes adatok tárolására és feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén a vevő nem használhatja a továbbiakban sem az e-shopot, sem a LAPP Austria GmbH egyéb értékesítési csatornáit. 

Az adatvédelem internetes adatátvitel esetén a technika jelenlegi ismeretei szerint még nem szavatolható maradéktalanul. A vevő ennyiben maga gondoskodik az általa az interneten továbbított adatok biztonságáról. 

Az adatvédelmi nyilatkozathoz lásd: www.lappaustria.at.

 

2.3. A szerződés nyelve

A szerződés nyelve a német. A mindenkori levelezés azonban történhet angol nyelven is. 

 

3. Árak

Az összes általunk megadott ár nem kötelező érvényű, amennyiben nem igazoltuk vissza a megrendelés visszaigazolásában. Az árak nettó értékben értendők plusz a mindenkor érvényes általános forgalmi adó, azonban lerakodás nélkül. A Lapp e-shopjában történő megrendeléskor nem a katalógusárak érvényesek, hanem az internetes oldalon található árak, főként a bevásárlókosár oldalán és a rendelési oldalon feltüntetett árak. Bejelentkezés után a katalógus oldalain és a rendelési oldalakon megjelennek a vevő egyéni nettó árai. Az árszámítás alapját mindenkor érvényes árlistánk jelenti. Az elszámolás a szállítás napján érvényes ár plusz áfa alapján történik. Az árak 130,00 euró/100 kg réz rézárat és 100,00 euró/100 kg alumínium alumíniumárat tartalmaznak, amennyiben az ár feltüntetésekor nem közöltünk ettől eltérő értéket. A végleges eladási ár számításának alapja a hetente az előző hét péntekétől a következő hét csütörtökéig érvényes, EUR/100 kg-ban megadott fémjegyzés rézre és alumíniumra. A fémjegyzést a www.lapphungaria.hu honlapunkon folyamatosan feltüntetjük. A végleges eladási ár az árban figyelembe vett réz alapár és a honlapunkon látható és hetente frissített, a rendelés időpontjában érvényes fémjegyzés közötti különbséggel növekszik vagy csökken. Más fémek (pl. ólom) alkalmazásakor az elszámolás megfelel a rézárral és alumíniumárral kapcsolatos fenti eljárásnak. A kiindulási alap az ajánlatban megadott érték. A sárgaréz tartalmú árucikkekre százalékos sárgarézfelár vonatkozik. Termo- és kiegyenlítő vezetékek esetén ötvözetfelárat számíthatunk fel. Az 1.000 m-ként feltüntetett számítási alapként a vezeték-keresztmetszet, az érpárok száma és a felhasznált ötvözőelemek szolgálnak. Az ötvözetfelárak szintén honlapunkon tekinthetők meg. A fém-, ill. nyersanyagár, a felárak és a levonások mindig nettó értékben kerülnek feltüntetésre.

Nyersanyagok vagy gyártási anyagok rendkívüli árváltozása esetén azonban fenntartjuk a jogot eladási áraink, pótlékaink és/vagy fémárfolyamunk változtatására. Ilyen esetben kizárólag a honlapunkon és e-shop-unkban nyilvánosságra hozott értékek az érvényesek.

 

3.1. A szállítmány csomagolását külön felszámítjuk vagy kölcsönözzük. Az egyszer/többször használatos/kölcsönadott csomagolások elszámolása betét- és díjszámlánk alapján történik. A kölni Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG) dobjaival történő áruszállítás esetére a KTG kábeldobjai bérlésére vonatkozó, mindenkor érvényes feltételeket alkalmazzuk. Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk alapján KTG vagy más dobbal szállítsunk. A rácsos tárolóban vagy EUR raklapon történő áruszállítás csereeszköz fejében történik. A kereskedelmi csomagolásainkra vonatkozó kötelezettségeket Ausztrián belül egy elismert hasznosítási rendszerrel teljesítettük. A Lapp Austria nem köteles visszavenni a kereskedelmi csomagolásokat. Amennyiben méltányos módon vállaljuk a kereskedelmi csomagolások visszavételét, a vevő viseli az esetleges szállítási és hulladékkezelési költséget. A visszavétel módjáról előzetesen meg kell állapodni velünk, és a visszavétel előzetes értesítés nélkül nem hajtható végre.

3.2. A minimális megbízási érték a felárakkal együtt nettó 80,00 EUR. Kisebb nettó értékű megbízás esetén 15,00 euró átalánydíjat számítunk fel. A katalógus szerinti szabványoktól, azaz általában 50/100/500/1000 m-es mérettől eltérő, egyedi hosszúság vagy raktáron nem tartott tekercs- és dobhosszúság esetén vágási felárat számítunk fel, mégpedig 15,00 euró/egyedi hossz értékben.

3.3. Ingyenes szállítás minimális megbízási értéke: Ausztrián belül 500,00 EUR nettó megbízási értéktől ingyen házhoz szállítunk, amennyiben nem született ettől eltérő megállapodás. Az ingyenes szállítás minimális megbízási értéke alatt Ausztriában és Magyarországon szállítási költségpótlékot számítunk fel csomagküldő szolgálattal vagy szállítmányozó vállalattal szállított küldemények esetén. Amennyiben a vevő speciális szállítást (pl. sürgősségi/expressz/garanciális szállítást) kíván, annak költségeit ő viseli. Ha a vevő megtagadja a lerakodást, annak többletköltségét szintén ő viseli. A vevő által a gyárban történő átvétel esetén nem keletkezik szállítási díj. 

3.4. Ha a szerződéskötés és az áruszállítás között az anyag-, bér- vagy szállítási költség, adó vagy illeték nem előrelátható módon növekszik, jogosultak vagyunk az előbbi tényezőknek megfelelő ármódosítást végezni, amennyiben a szerződéskötést követő négy hónapon belül nem kerül sor szállításra. Ha a vevő a szerződéskötés után módosítja a megrendelt árut, a költségeket a módosítás által keletkezett többletköltségeknek megfelelően módosíthatjuk.

 

4. Szállítási többlet és hiány/túlméret és alulméret

+/-15% túlméret és alulméret megengedett. A méter elszámolású egyedi termékeket gyártási hosszúságban állítjuk elő.  Az áruszállítás történhet részméretekben. Gyártástechnikai okokból előfordulhat, hogy a megrendelt kiszerelésenkénti hosszokat több kisebb részhosszra módosítjuk.

Ha túl- vagy alulméretet szállítunk, szállítási többlettel vagy hiánnyal teljesítünk, ill. módosítjuk a kiszerelési hosszokat, a vevő a ténylegesen szállított termékek alapján fizet.

 

5. Időpontok és határidők

A megbízás visszaigazolásában feltüntetett szállítási időpontokat és határidőket legjobb képességünk szerint betartjuk. Ezek azonban csak az előrelátható és nem véglegesen vagy naptárszerűen megállapodott szállítási időket tükrözik.

 5.1. A szállítási határidők számítása csak az összes részlet teljes tisztázása után kezdődik el. Az áruszállítások végrehajtása feltételezi az összes kérdés – mindenkor időben történő – megválaszolását, az összes szükséges vagy kért tervrajz és dokumentum, vagy rendelkezésre bocsátandó munkadarab, az összes szükséges jóváhagyás és engedély – mindenkor időben történő – átadását, különben megfelelően meghosszabbodik a szállítási határidő.

 5.2. A határidő vagy az időpont akkor tekintendő betartottnak, ha a küldeményt határidőn belül, ill. a megállapodott időpontig átadjuk kiszállításra, a szállításra kész állapotot közöljük vagy a küldeményt átveszik.

 5.3. Csak akkor vagyunk kötelesek a megbízás végrehajtására és áruszállításra, ha a vevő teljesítette az összes megállapodott fizetést. Fizetés késedelmes teljesítése esetén az áruszállítás határidejét megfelelően meghosszabbíthatjuk vagy megtagadhatjuk a szállítást.

 5.4. Ha valamely határidő vagy időpont betartásának elmulasztása vis maiorra, mozgósításra, háborúra, felkelésre, sztrájkra, kizárásra vagy olyan más nem előrelátható, működésünket érintő akadályra vezethető vissza, amelyért nem vagyunk felelősek, és amely szerződéskötés után jött létre, ill. vált számunkra ismertté, akkor megfelelő mértékben meghosszabbodik a határidő, ill. az időpont. Vis maior esetén jogunk van arra, hogy ne teljesítsük a megrendelést anélkül, hogy a vevőnek ebből velünk szemben bármilyen követelése származna. Ez érvényes olyan nem előrelátható eseményekre is, amelyek alvállalkozóink működésére vannak hatással, és amelyekért sem ők, sem mi nem vagyunk felelősek.

 5.5. Ha a szállítás a vevő kérésére vagy olyan más okból késedelmet szenved, amelyért ő felel, akkor a szállításra kész állapot jelzését követő hónappal kezdődően minden egyes nap túllépés fejében felszámítjuk a raktározás által keletkezett költségeket, de legalább a számlázási összeg 0,5%-a összegében a raktározási díjat. A raktározási díj a számlaösszeg összesen 5%-ára korlátozódik, kivéve, ha igazolhatóan több költségünk keletkezett. A vevő bizonyíthatja, hogy egyáltalán nem keletkezett költség vagy lényegesen kevesebb költség keletkezett, mint az átalányösszeg.

 5.6. Részszállítás lehetséges.

 5.7. A számítás során azok a mennyiségek és tömegek irányadók, amelyeket a gyárból kiszállítottunk vagy szállításra átadtunk.

 5.8. A vevő köteles megadni nekünk közösségi adószámát, valamint az adómentesség ellenőrzéséhez szükséges egyéb adatokat, és köteles rendelkezésünkre bocsátani az adómentesség igazolásához szükséges bizonylatokat. Ha a vevő nem teljesíti időben ezeket a kötelezettségeket, az áruszállítást nem kezeljük adómentesként. Ebben az esetben a vevő köteles kifizetni a mindenkor felmerülő forgalmi adót is. Amennyiben a vevő téves adatközlése alapján valamely áruszállításról tévesen feltételezzük, hogy adómentes, akkor a vevő köteles mentesíteni bennünket az adótartozás alól és megtéríteni a többletráfordítást.

 

6. Szállítás, kockázat viselése

A szállítás a vevő kockázatára történik. Biztosítást csak a vevő kifejezett kérésére kötünk, aki köteles viselni annak költségeit. 

 

7. Szoftverek szállítása és használata

7.1. Szoftver szállítása esetén a vevő nem kizárólagos és nem átruházható használati jogot kap a szoftverre és a hozzátartozó dokumentációra vonatkozólag annak az árunak a működtetéséhez, amelyhez a szoftvert szállítjuk. A biztonsági másolattól eltekintve a vevő nem sokszorosíthatja ezt. A szerzői jogra vonatkozó bejegyzést, sorozatszámot, valamint az egyéb, a szoftver azonosítására szolgáló jellemzőket tilos eltávolítani vagy módosítani.

7.2. A vevő megfelelő óvintézkedéssel köteles megakadályozni, hogy harmadik személy jogosulatlanul hozzáférjen a szoftverhez vagy a dokumentációhoz. Köteles a szállított eredeti adathordozót, valamint a biztonsági másolatot harmadik személy hozzáférésétől védett helyen megőrizni. Köteles dolgozóit nyomatékosan figyelmeztetni a szállítási feltételek betartására, valamint a szerzői jog rendelkezéseinek betartására.

 

8. Kötelességszegés miatti kártérítési felelősség 

8.1. Csak az általunk szándékosan vagy súlyos hanyagságból okozott, illetve hibánkból keletkezett károkért felelünk, kivéve a személyi sérülést. A felelősségi fok bizonyítása a károsultat terheli. Nem felelünk (hibás teljesítésből keletkező) közvetett károkért, vagyoni károkért, valamint harmadik személy káraiért. 

Az enyhe gondatlanság esetén felmerülő kártérítési igényt kizárjuk. Ez nem vonatkozik személyi sérülésre. A személyi sérüléstől eltekintve csak akkor vagyunk felelősek, ha a károsult igazolja súlyos hanyagságunkat. A kártérítési igények a kár és a károsult ismertté válását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb a szolgáltatás vagy áruszolgáltatás teljesítése után 8 évvel elévülnek. 

Nekünk felróható késedelem esetén a kártérítés a késedelem minden egyes teljes hete után a megbízási összeg 1%-ára és összességében a rendelési összeg 10%-ára korlátozódik. A teljesítés helyetti kártérítés a rendelési összeg 10%-ára korlátozódik. 

Kizárjuk a termékeink negatív tulajdonságaira vonatkozólag gondatlanságból elmulasztott tájékoztatás miatti igényt, amennyiben ez nem alapoz meg kellékhiányt, kivéve, ha kiegészítőleg írásban elvállaltuk a vevő számára külön elszámolt díjazás fejében nyújtott, kifejezett tanácsadást. Ugyanez vonatkozik olyan igényre, amelyet a vevő azzal indokol, hogy nem tájékoztattuk a vevőt bizonyos alkalmazási, ill. felhasználási lehetőségről; kizárjuk az ilyen az ilyen igényt. Kétség esetén úgy tekintendő, hogy nem vállaltunk tanácsadást. A fenti szabályzások nem érintik a termékfelelősségi törvény szerinti törvényi felelősségünket. 

8.2. Az adatok elvesztéséért vagy megváltoztatásáért viselt felelősségünk arra a szokásos helyreállítási ráfordításra korlátozódik, amely a biztonsági másolatok rendszeres és kockázatnak megfelelő elkészítése során keletkezett volna. 

8.3. A következők érvényesek arra az esetre, ha a vevő termékeinket további feldolgozásnak veti alá vagy beépíti egy általa gyártott dologba: Semmilyen vizsgálati, tájékoztatási vagy figyelmeztetési kötelezettség sem vonatkozik ránk azzal kapcsolatban, hogy a termékeink alkalmasak-e a vevő által választott továbbfeldolgozási, ill. beépítési módhoz. Akkor sem vállalunk felelősséget, ha kiderül, hogy a vevő várakozásával ellentétben nem ez a helyzet.   

8.4. Kritikus alkalmazások tiltása: Felhívjuk az ügyfél figyelmét, hogy szállításaink és teljesítéseink nem alkalmasak repülőgépekbe, helikopterekbe, drónokba, hőlégballonokba, űrhajókba vagy űrhajó hordozókba stb. történő beépítésre, illetve a légiközlekedés és űrhajózás területén történő egyéb felhasználásra. Az ügyfél ezen kívül köteles egyfelől saját hatáskörben megtiltani szállításaink és teljesítéseink fenti célokra történő használatát, másfelől harmadik fél számára is köteles tiltani a szállításainkhoz és teljesítéseinkhez való hozzáférést a fenti célokra. Amennyiben az ügyfél megszegi a jelen kötelezettségét, köteles részünkre minden ebből fakadó hátrányt megtéríteni. Amennyiben az ügyfélnek vagy harmadik félnek szállításaink és teljesítéseink fent említett jogellenes használatával összefüggésben kára keletkezik, minden kártérítési kötelezettség alól mentesülünk.

 

9. Reklamáció és szavatosság

Mindig a vevő/megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiány már az átadás időpontjában fennállt. A szavatossági időtartam 6 hónap, ingatlan javak esetén az áruszállítást/szolgáltatást követő 1 év. Minden esetben a szavatossági igény előfeltétele a reklamáció haladéktalan bejelentése, valamint az áru szállításkor történő haladéktalan vizsgálata, ill. ellenőrzése. Az ennek értelmében előírásszerű reklamáció feltétele az is, hogy a vevő a lehető legpontosabban leírja azt a hibás funkciót és annak hatását/hatásait, amely miatt a vevő kijelenti, hogy hiányosság áll fenn.

 9.1. Időben történt reklamáció esetén a vevő kérheti a hiány megszüntetését (javítását vagy cseréjét). Ha két hibaelhárítási kísérlet sikertelennek bizonyul (sikertelen utólagos teljesítés), ha megtagadjuk a hiba megszüntetését, vagy ha műszakilag lehetetlen vagy gazdaságilag aránytalan a hiba megszüntetése, akkor a vevő kérhet árcsökkentést vagy az adásvételi szerződés felbontását.

 9.2. Szavatosságunk nem terjed ki az áruszállítás természetes kopás, az átadást követő károsodás vagy szakszerűtlen kezelés miatti károsodására.

 9.3. A vevő köteles biztosítani számunkra a hibaelhárításhoz szükséges időt és alkalmat.

 9.4. Felelősség- és szavatosságvállalási kötelezettségünk megszűnik, ha a vevő vagy harmadik személy megkísérelte a szállított áru hiányosságának megszüntetését vagy módosítását, illetve ha nem általunk szállított vagy engedélyezett alkatrészt alkalmazott.

 9.5. Amennyiben méltányosságból hajlandók vagyunk visszavenni az árut, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az áru plusz a felárak értéke 25%-át, de legalább 50,00 EUR visszavételi költséget felszámoljunk. Az áruk visszavételét előzetesen egyeztetni kell velünk, és a visszavétel függ a következő feltételektől: 

-  a cikket a vevő nálunk vásárolta;

-  a cikk a szállítási dátum alapul vételével nem lehet egy évnél régebbi; és

-  igazolhatóan ép, működőképes és eredeti csomagolásban lévő, katalógusban kínált cikkről van szó standard csomagolási egységben vagy hosszban; 

Az EPIC választékot, az egyedi darabszámokat/hosszokat, valamint egyedi gyártmányokat általában kizárjuk a visszavételből. Miután a visszavételt visszárulap formájában jóváhagytuk, a vevő előzetes értesítés mellett saját költségére gondoskodik az áru visszaküldéséről. Az előzetes értesítés nélkül visszaküldött árut nem fogadjuk el és azt a vevő költségére visszaküldjük. 

9.6. Csak termékeink általunk kifejezetten és írásban megígért tulajdonságaiért vállalunk szavatosságot. A vevő által feltételezett, de velünk írásban nem megállapodott tulajdonságokért nem vállalunk szavatosságot. Ugyanígy kizárjuk a termékek vevő által elvárt alkalmazási lehetőségeiért vállalt szavatosságot.

Jogosultak vagyunk a rendeléstől eltérő termékeket szállítani, amennyiben ezek a termékek a vevő és közöttünk kifejezetten és írásban megállapodott tulajdonságokkal rendelkeznek (esetleg az adatlapnak megfelelően). Ezzel a jogosultsággal akkor is élhetünk, ha az adott termék gyártója módosítja a termék előállításának módját, ill. tulajdonságát anélkül azonban, hogy ezáltal módosulnának a vevőnek megígért tulajdonságok.

 

10. Fizetési feltételek

Számlázás szállításkor történik. Ha a szállításra kész áruk szállítása olyan okból nem történik meg, amely a vevő kockázati körébe tartozik, a számla ettől függetlenül kiállítottnak és esedékesnek számít. Számláink fizetési határideje egyéb megállapodás hiányában 21 nap nettó.

10.1. Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk az alapkamat + 9,2% késedelmi kamatot követelni a kár bekövetkeztének igazolása nélkül.  Ekkor a félév első naptári napján érvényes alapkamat irányadó az adott félévre. Nem zárjuk ki további kár érvényesítését. A fizetéseket mindig a legrégebben fennálló tartozással szemben – beleértve az arra eső késedelmi kamatokat, amelyeket a nyitott tőkeösszeg előtt egyenlítünk ki – számoljuk el, ha a vevő nem határoz meg kifejezetten más felhasználási célt.

10.2. A vevő csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított követeléssel szemben számíthat fel követelést vagy ilyen követelés miatt gyakorolhatja visszatartási jogát, kivéve, ha a vevő kellékhiány kifogásával él. Fizetés visszatartása esetén a vevő ellenkövetelésének ugyanazon szerződéses viszonyon kell alapulnia.

10.3. Váltót csak kifejezett előzetes hozzájárulás esetén fogadunk el. Váltót vagy csekket mindig csak teljesítés céljára fogadunk be.

10.4. Számlánk fenntartás nélküli kiegyenlítése szolgáltatásunk fenntartás nélküli elfogadásának, valamint az esetleg keletkezett kötbérről történő lemondásnak számít.

  

11. Tulajdonjog fenntartása

11.1. Az általunk szállított áru a teljes vételár kifizetéséig tulajdonunkban marad.

11.2. A vevő jogosult feldolgozni az ilyen árut – amennyiben a vevő által már kifizetett árukról van szó –, és jogosult a feldolgozott árukat továbbértékesíteni. A feldolgozott áruk továbbértékesítésére vonatkozó jogosultság megszűnik, ha egy harmadik fél azt követeli tőlünk, hogy gondoskodjunk arról, hogy a vevő ne végezze ilyen áruk jövőbeni továbbértékesítését. A vevő csak akkor jogosult olyan áruk továbbértékesítésére, amelyeket nem dolgozott fel, ha az ilyen értékesítéshez előtte írásban kifejezetten hozzájárultunk.

Ha olyan áruról van szó, amelyet a vevő még nem fizetett ki, a vevő csak visszavonásig jogosult a feldolgozott áruk feldolgozására és esetleges továbbértékesítésére. A vevő által nem feldolgozott áruk továbbértékesítésére a fenti bekezdés rendelkezései érvényesek.

A vevő nem zálogosíthatja el és biztosítékként nem ruházhatja át a számára tulajdonjog fenntartásával átadott árut.

11.3. Tulajdonjog fenntartásával átadott áru tulajdonunkat nem képező áruval vagy dologgal történő feldolgozása, csatlakoztatása, összekeverése vagy elegyítése esetén megillet bennünket az új dolog ennek során keletkező közös tulajdonhányada a tulajdonjog fenntartásával átadott áru számlaértékének a feldolgozás, a csatlakoztatás, az összekeverés vagy az elegyítése időpontjában az egyéb feldolgozott árukhoz vagy dolgokhoz viszonyított arányában. Amennyiben a vevő megszerzi az új dolog kizárólagos tulajdonjogát, a szerződő felek már most megállapodnak arról, hogy a vevő az új dolog közös tulajdonjogát biztosítja számunkra a feldolgozott, csatlakoztatott, összekevert vagy elegyített, tulajdonjog-fenntartással átadott árunak az egyéb feldolgozott áruk vagy dolgok számlaértékéhez viszonyított arányában. A gyártási munkabért, az általános költségeket és az egyéb számított költségtényezőt nem vesszük figyelembe közös tulajdonrészünk kiszámítása során. A vevő közös tulajdonunk kiszámításához mindenkor köteles kérésünkre bemutatni az eladott áruk beszerzési költségkalkulációját.

11.4. A vevő a biztonság kedvéért már most engedményezi ránk a tulajdonjog-fenntartással átadott árunk továbbértékesítéséből származó, összes követelést a velünk megállapodott vételár összegében; mi pedig elfogadjuk ezt az engedményezést. A vevő köteles számítástechnikai könyvelési rendszerében gondoskodni az engedményezés megfelelő közzétételéről. Abban az esetben, ha a harmadik fél adóst értesíteni kívánjuk az engedményezésről, a vevő köteles megnevezni a szerződő félt. A továbbértékesítéssel csak akkor értünk egyet, ha a fenti engedményezési nyilatkozat alapján érvényes követelésátruházásra kerülhet sor. Ha más árukkal együtt továbbértékesítik a tulajdonjog-fenntartással átadott árut, és pedig mindegy, hogy feldolgozás, csatlakoztatás, összekeverés vagy elegyítés nélkül vagy után, akkor a fentiekben megállapodott előzetes engedményezés csak annak a tulajdonjog-fenntartással átadott áru számlaértékének összegében érvényes, amelyet más árukkal együtt továbbértékesítettek.

11.5. A vevő harmadik személlyel kötött, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó, olyan szerződése esetén, amelynek teljesítésével megszűnik tulajdonjogunk fenntartása, a vevő már most engedményezi számunkra szolgáltatási díj vagy munkadíj-követelését a feldolgozott tulajdonjog-fenntartással átadott áru számlaértékének összegében; mi pedig elfogadjuk ezt az engedményezést.

11.6. A vevőt meghatalmazzuk a számunkra előzetesen engedményezett követelések saját nevében és számlánkra történő beszedésére, amíg ezt a meghatalmazást vissza nem vonjuk. A beszedési meghatalmazás kifejezett visszavonásunk nélkül is megszűnik, ha a vevő nem teljesíti a velünk szemben fennálló kötelezettségét vagy vagyonvesztést szenved el, mindenekelőtt akkor, ha csődeljárást kezdeményeznek vagy nyitnak meg vele szemben, vagy tartani kell attól, hogy a beszedett összegeket nem sikerül kiegyenlíteni számunkra.

A részben számunkra engedményezett szolgáltatási díj vagy munkadíj-követelésekre megállapodott részletfizetés esetén a vevő köteles a részletfizetést először a számunkra nem engedményezett követelésrészre elszámolni. Köztünk és a vevő között először mindig a számunkra nem engedményezett részösszeg számít a vevő által beszedett részletfizetések által törlesztettnek.

11.7. A beszedésre vonatkozó meghatalmazás nem jogosít fel faktoringra. Nem értünk egyet a számunkra engedményezett továbbértékesítési követelés vagy bérkövetelés valódi faktoringszerződés keretében történő engedményezésével.

11.8. A csekkel vagy váltóval történő fizetés nem érinti tulajdonjog-fenntartási és biztosítéki jogainkat, amelyek mindaddig fennmaradnak, amíg nem mentesülünk a váltóból vagy csekkből származó, bármilyen felelősség alól.

11.9. A vevő mindenkor köteles kérésünkre írásos tájékoztatást adni a tulajdonjog-fenntartási jogunk alá tartozó áruk tartózkodási helyére vonatkozólag. Köteles megnevezni nekünk a számunkra engedményezett követelések többi tulajdonjog-jogosultját, valamint a számunkra engedményezett követelések adósait, köteles közölni velünk a beszedéshez szükséges összes adatot, rendelkezésünkre bocsátani a beszedéshez szükséges dokumentumokat, mindenekelőtt a szerződési dokumentumokat és számlákat, és köteles az adósnak mindenkori kérésünkre bejelenteni az engedményezést. A vevő köteles mindenkor rendelkezésre bocsátani számunkra az engedményezési értesítéseket. Köteles haladéktalanul értesíteni bennünket tulajdonjog-fenntartási jogunk vagy egyéb biztosítékunk bármilyen hátrányos befolyásolásáról, mindenekelőtt elzálogosításról.

11.10. A vevő szerződésszegő magatartás esetén, főként az üzleti kapcsolatból származó követelés fizetési késedelme esetén, valamint akkor, ha a vevő vagyonvesztést szenved el, beszünteti a fizetést, bírósági úton csődeljárást kérelmeznek vagy nyitnak ellene, vagy ha hitelezői bíróságon kívüli egyezséget kérnek, akkor megfelelő póthatáridő kijelölése után elállhatunk a szerződéstől és visszakövetelhetjük az árut.

11.11. Kötelezettséget vállalunk, hogy a minket megillető biztosítékokat a vevő kérésére feloldjuk úgy, hogy biztosítékaink értéke a biztosítandó követelések plusz 20% maradjon; a feloldandó biztosítékok kiválasztásának joga minket illet.

 

12. Szerkezet és termékprogram módosítása

Fenntartjuk a költségvetésekhez, tervrajzokhoz és más dokumentumokhoz fűződő tulajdon- és szerzői jogunkat; ezeket kifejezett engedélyünk nélkül tilos harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni. Fenntartjuk magunkat az új tapasztalatok alapján vagy fejlesztés céljából történő szerkezeti vagy kiviteli módosítás jogát.

 

13. Az áru továbbszállítása külföldre

Az áru belföldi vevő által külföldre történő továbbszállítása esetén a vevőnek meg kell vizsgálnia saját felelősségi körében, hogy vonatkoznak-e törvényi vagy szerződési korlátozások az exportálandó árura.

 

14. A teljesítés helye, a bírói illetékesség helye, záró rendelkezések

A jelen szerződésből eredő összes kötelezettség teljesítési helye, mindenekelőtt a vételár megfizetése kapcsán, valamint a bírói illetékesség helye Linz. Azonban jogosultak vagyunk keresetet benyújtani a vevő székhelyén. Kizárólag az osztrák jog érvényes. A Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) érvényessége kizárásra kerül.

 Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát, amennyiben a fennmaradó szerződés egészéből ésszerű szabályzás következik. 

letölthető